لایه کاربری ارازی استان آذربایجان شرقی

لایه کاربری ارازی استان آذربایجان شرقی

لایه کاربری ارازی استان آذربایجان شرقی

لایه کاربری اراضی استان آذربایجایجان شرقی به صورت شیپ فایل بوده و قابل استفاده در نرم افزار GIS  می باشد.


خرید آنلاین